Taiji


Taiji är ett system av övningar med syfte att ta medvetandet djupare för att nära och lära känna själen, den del av oss som existerar bortom den fysiska kroppens begränsningar i tid och rum.


Det är ett tidsbeprövat system med mångtusenåriga rötter som lutar sig mot en oförändrad djupare verklighet av ett större sammanhang bortom våra tillfälliga idéer om vad vi och livet är.


I djupet av vår varelse kallar själen oss, men oftast lyssnar vi inte, utan låter oss istället förloras i det yttre livets krav och distraktioner.

Det har aldrig varit lätt, men möjligheten har alltid funnits, att aktivt välja följa själens stilla röst.


Taiji är ett praktiskt verktyg för detta ändamål.

Taiji is a system of exercises to deepen the mind in order to know and strengthen the soul, the part of us existing beyond the physical body's limitations in time and space.


It's a timetested system, its roots stretching back thousands of years, leaning against the unchanging deeper reality of a greater significance, beyond our current ideas about what we are, and what life is.


In the depth of our being the soul calls us, but most often we’re not listening, instead allowing ourselves to get lost in the demands and distractions of outer life.

It’s never been easy, but the possibility has always existed, to actively choose to follow the soundless voice of the soul.


Taiji is a practical tool for this purpose.


*Video by David Harris