Träningen


Vi tränar en kort-, en lång-, och en snabb form, lösgörande övningar, parövningar och meditation, i ett system av stegvis utveckling.


Undervisning i Patrick Kellys studio i Shanghai

En uppvisning av taijimästaren Huang Xingxian


Genom att på successivt subtilare nivåer av kroppens inre sinnen (ledsensorer, muskelsensorer, trycksensorer och värmesensorer), utveckla medvetande, aktivitet och intelligens i förhållande till kroppens rörelser, tar vi på ett pålitligt och påtagligt sätt medvetandet djupare steg för steg genom sinnet.På nivån av kroppens tryck- och värmesensorer har vi möjlighet att bli varse kroppens energifält, och genom att där träna medvetande, aktivitet och intelligens har vi en reell chans att nå och nära de djupare nivåerna av vår varelse, som är oberoende kroppen och nervsystemet.


Taijimästaren Ma Yueliang demonstrerar taiji tui shou


*Videon överst gjord av Kit Kelly