Sammanhang

Taijimästaren Yang Chengfu

Taijimästaren Zheng Manqing


Träningen för att nära och lära känna själen som under tusentals år har förmedlats vidare från generation till generation har tagit olika form, och använder av geografiska och historiska skäl olika språk och beskrivningar, men har överallt gemensamt att den består av ett beprövat och tidstestat system av övningar med syfte att leda medvetandet djupare bortom våra ytliga upplevelser av vad vi och livet är.


Träningen formuleras på nytt av varje ny generations lärare baserat på deras personliga erfarenhet, förståelse och språk, samt elevernas behov, allt medan dess obeskrivbara kärna oförändrat förmedlas vidare genom generationerna.Genom historien har träningen rört sig och spridits geografiskt samtidigt som dess yttre former glidit isär för att skapa de traditioner som vi nu kallar Taiji/Daoism/Buddhism, Yoga och Sufism/Gnosticism.


Bland dessa möjliga vägar är Taiji en gren i den mångtusenåriga taoistiska traditionen i Kina, förmedlat genom generationerna via Yang Luchan, som gav namn till Yang-stilen, och vidare genom Yang Chengfu, Zheng Manqing, Huang Xingxian och Patrick Kelly, som var den förste att precist formulera den djupare träningen på engelska i en västerländsk kontext.


Det är den traditionen och det system konstruerat av Huang Xingxian och formulerat av Patrick Kelly som Taiji Stockholm introducerar och presenterar i Sverige med omnejd.


Taijimästaren Huang Xingxian

Taijimästaren Patrick A KellySen liten har jag vetat att jag ska träna Taiji, och sedan '99 har det varit mitt primära fokus i livet.


Den förste läraren som fick mitt djupare förtroende var Yves Bourgeois från Montréal, Kanada, som introducerade mig till Lim Chee Choon i Georgetown, Malaysia, som i yngre dagar tränat med Huang Xingxian.

Genom dem fick jag höra talas om Patrick Kelly, en av Huangs mest avancerade elever.


När jag ’04 som en följd av flera märkliga sammanträffanden mötte Barbara Fine, en av Patricks avancerade elever, förstod jag med en gång att jag var den djupare träningen på spåren. Det bekräftades då Barbara året efter introducerade mig till Patrick Kelly, som jag tränat med sen dess, först i Europa, och sen han öppnade sin skola 9 Clouds Studio i Shanghai 2014, även i Kina dit jag flyttade 2016 för två års daglig träning under hans ledning.


Med oändlig tacksamhet gör jag mitt bästa att följa den vägledning Patrick och hans senior-elever generöst och med stort tålamod delar med sig av, och sedan 2008, med Patricks och Barbaras guidning och stöd, jag presenterat och delat vidare i Stockholm och Oslo.


Helge Lindberg